นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

ทางแบรนด์มีบรีการเปลี่ยนหรือคืน สินค้าได้ภายใน 14 วัน ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว โดยที่อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- สินค้าอยู่ในสภาพเดิมที่สมบูรณ์ เช่นเดียวกันเมื่อเวลาที่ได้รับสินค้า
- สินค้าไม่ผ่านการใช้งานใดๆ พื้นรองเท้าอยู่ในสภาพเดิม สะอาดไม่มีรอยเปื้อนหรือรอยผ่านการใช้งานใดๆ
- หีบห่ออยู่ในกล่องรองเท้า หรือถุงเดิม กระดาษห่อเดิม เช่นเดียวกันเมื่อเวลาที่ได้รับสินค้า ป้าย และ เอกสารต่างๆ ในกล่อง อยู่ในสภาพสมบูรณ์และครบถ้วน 

สำหรับการเปลี่ยนคืนสินค้ากรุณาติดต่อ olrepublic@gmail.com หรือช่องทาง Social ที่มีการทำการสั่งซื้อ

การเปลี่ยนสินค้า
- ทางแบรนด์บริการค่าส่งสินค้าคู่เปลี่ยนกลับไปให้ลูกค้าฟรี 1 ครั้ง หลังจากนั้นมีค่าบริการจัดส่งคู่ละ 30 บาท
- สำหรับการส่งสินค้าคู่เดิมคืนกลับมาที่บริษัท ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืน

การตรวจรับสินค้า
กรุณาตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดทันทีเมื่อได้รับสินค้า ถ้าหากมีการชำรุด เสียหาย หรือไม่ถูกต้อง เมื่อรับสินค้า กรุณาติดต่อกลับทันที เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการแก้ไข ดูแลให้ถูกต้อง

สินค้าที่ยกเว้นไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
สินค้าบางชนิดไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ เช่น สินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล สินค้าที่ผ่านการแก้ไข ปรับให้เข้ากับเฉพาะบุคคล และบางสินค้าที่ได้ระบุไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามหากไม่แน่ใจว่าสินค้านั้นๆ สามารถเปลี่ยนคืนได้หรือไม่

สินค้าลดราคา และสินค้าจากการสั่งซื้อด้วย Gift Card ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

การคืนเงิน
เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในสภาพเดิมเรียบร้อย จะทำการแจ้งให้ทราบว่าสินค้าได้รับการอนุมัติในการคืนหรือไม่ ถ้าหากสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติคืน ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้า (กรณีคืนสินค้า) หรือส่วนต่างราคาสินค้า (ถ้ามี) กลับไปในช่องทางเดิมที่มีการชำระเงินเข้ามา ภายใน 14 วันทำการ โดยไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปและกลับที่เกิดขึ้นจริง และอาจมีการหักค่าจัดส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทจากเงินคืน ในกรณีที่ลูกค้าให้ชำระค่าส่งสินค้าแบบปลายทาง

สำหรับการคืนเงินเข้าทางบัตรเครดิต หลังจากบริษัททำการคืนเงินแล้ว อาจใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการทำการ ขึ้นกับบริษัทผู้ให้บริการกรุณาติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่าน


We have a 14-day return policy, which means you have 14 days after receiving your item to request a return.

To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.

To start a return, you can contact us at shoesrepublic.store@gmail.com 

Damages and issues
Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item, so that we can evaluate the issue and make it right.

Exceptions / non-returnable items
Certain types of items cannot be returned, custom products such as special orders or personalized items. Please get in touch if you have questions or concerns about your specific item.
Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.

Exchanges
The fastest way to ensure you get what you want is to return the item you have, and once the return is accepted, make a separate purchase for the new item.

Refunds
We will notify you once we’ve received and inspected your return, and let you know if the refund was approved or not. If approved, you’ll be automatically refunded on your original payment method. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too.