ขั้นตอนการใช้ SHOES SIZING KIT

  1. ฉีกหรือตัดกระดาษแล้วพับตามรอยที่กำหนดให้เสียบปลายที่ตัดแล้วของแต่ละด้านลงในช่องที่มีหมายเลขเดียวกันกํากับไว้
  2. วางเท้าตั้งฉากกับพื้นโดยวางนิ้วชี้และกึ่งกลางส้นเท้าลงบนเส้นตั้งที่กำหนดให้ส้นเท้าตั้งฉากกับกระดาษที่พับขึ้นมา หรือเพื่อความสะดวกให้เอาส่วนที่พับขึ้นวางชิดกำแพง ให้หลังปลายเท้าแตะเบาๆ ปลายนิ้ววางลงกับพื้นลงน้ำหนักให้เต็มเท้าหาความยาวเท้าจากส้นเท้าไปจนถึงปลายนิ้วเท้านิ้วที่ยาวที่สุด (วัดจาก A-B) 
  3. หาเส้นรอบวงของความกว้างเท้าโดยฉีกหรือตัดกระดาษสายวัดด้านข้างวัดเส้นรอบวงเท้าเป็นแนวเฉียงจากจุดที่กระดูกยื่นออกมามากที่สุดของเท้าทั้งสองด้าน (วัดเส้นรอบวงที่ตําแหน่ง C-D)