𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓
** 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐧𝐥𝐲 **

จัดบ้านและตู้รองเท้ารับตรุษจีน โละรองเท้าที่ไม่ใช้แล้วกันค่ะ ㊗️♻️
วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2564 เฉพาะที่โชว์รูมสุขุมวิท2

Trade-in-Discount-promo-1200x1500px (1).jpg__PID:9c411a14-5768-4cbb-a239-a47cb9144d38

นำรองเท้าคู่เก่าของ Shoes-Republic ที่ไม่ใช้แล้วมาแลกส่วนลด 100 บาทได้
เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติเพื่อนำไปส่งต่อ Recycle อย่างถูกวิธี
เพียงโชว์ข้อความนี้มาที่โชว์รูมสุขุมวิท2ให้ทีมงานช่วยดูแลนะคะ

** รองเท้าคู่เก่าหนึ่งชิ้น ต่อส่วนลดรองเท้าหรือกระเป๋าใหม่ 1 ชิ้น **
ใช้ลดราคาสินค้าปกติ มูลค่าสูงกว่า 2,000.-
*ไม่ร่วมรายการสะสมแต้ม

𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓
** 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐧𝐥𝐲 **

จัดบ้านและตู้รองเท้ารับตรุษจีน
โละรองเท้าที่ไม่ใช้แล้วกันค่ะ ㊗️♻️
วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2564 เฉพาะที่โชว์รูมสุขุมวิท2

Trade-in-Discount-promo-1200x1500px (1).jpg__PID:9c411a14-5768-4cbb-a239-a47cb9144d38

นำรองเท้าคู่เก่าของ Shoes-Republicที่ไม่ใช้แล้ว
มาแลกส่วนลด 100 บาทได้

เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ
เพื่อนำไปส่งต่อ Recycle อย่างถูกวิธี
เพียงโชว์ข้อความนี้มาที่โชว์รูมสุขุมวิท2
ให้ทีมงานช่วยดูแลนะคะ

** รองเท้าคู่เก่าหนึ่งชิ้น ต่อส่วนลดรองเท้าหรือกระเป๋าใหม่ 1 ชิ้น **
ใช้ลดราคาสินค้าปกติ มูลค่าสูงกว่า 2,000.-
*ไม่ร่วมรายการสะสมแต้ม